Privatumo politika

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS


UAB Donersa
Įmonės kodas 303361464
Adresas Strošiūnų k. 7A, Elektrėnų sav.
Telefonas +370 618 22133
El. pašto adresas info@speedway.lt
Internetinė svetainė www.speedway.lt

2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI


Įmonėje UAB Donersa asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
 • • Personalo ir kandidatų į darbo vietą administravimas
 • • Prekių ar paslaugų pardavimas arba įsigijimas
 • • Tiesioginė rinkodara
 • • Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas
 • • Paslaugų kokybės užtikrinimas


3. DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS


Įmonė UAB Donersa renka ir tvarko duomenis apie šias subjektų kategorijas:
 • • Įmonės darbuotojai ir kandidatai į darbo vietą
 • • Asmenys, patenkantys į vaizdo kamerų stebėjimo lauką
 • • Pirkėjai
 • • Klientai
 • • Prekių ir paslaugų tiekėjai
 • • Lankytojai


4. ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 • • Įmonės darbuotojai ir kandidatai į darbo vietą. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, sveikatos būklė, foto atvaizdas, kita asmeninio pobūdžio informacija, reikalinga su darbu susijusiems santykiams administruoti.
 • • Asmenys, patenkantys į vaizdo stebėjimo lauką. Visi asmenys, patenkantys į UAB Donersa priklausančią teritoriją, esančią adresu Strošiūnų k. 7A, Elektrėnų sav., asmenų ir turto apsaugos tikslu yra filmuojami. Tvarkomi šie asmens duomenys: asmens atvaizdas, automobilių valstybiniai numeriai.

Vaizdo stebėjimą vykdo saugos tarnyba G4S Lietuva.
Įmonės kodas 122887029
J. Jasinskio g. 16c, LT-03163 Vilnius
Tel.: (8-5) 27 55 880
INFO@LT.G4S.COM
WWW.G4S.LT
 • • Pirkėjai. Visi pirkėjai, norintys pasinaudoti paslaugomis ar įsigyti prekių UAB Donersa priklausančioje svetainėje www.speedway.lt arba gauti sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas, turi pateikti šiuos duomenis:
  fiziniai asmenys – vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris;
  juridiniai asmenys - įmonės kodas, pavadinimas, adresas, PVM mokėtojo kodas (jei yra), el. pašto adresas, telefono numeris.
  Visi šie duomenys reikalingi identifikuoti vartotoją, siekiant tinkamai suteikti paslaugas, gauti apmokėjimą už paslaugas ar prekes, vesti įmonės apskaitą.
 • • Klientai. UAB Donersa klientai, norintys pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis, atvykę adresu Strošiūnų k. 7A, Elektrėnų sav. turi užpildyti lankytojo kortelę, kurioje turi pateikti šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data. Kadangi įmonės veikla yra specifinė, šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas įmonės UAB Donersa teisėtais interesais. Įmonė šiuos duomenis tvarko lankytojų apskaitos ir registracijos tikslais. Taip pat lankytojai gali, tačiau neprivalo pateikti šiuos duomenis: el. pašto adresas, telefono numeris.
 • • Prekių ir paslaugų tiekėjai. Įmonė UAB Donersa tvarko duomenis apie fizinius ir juridinius asmenis, iš kurių perka ar užsako prekes ar paslaugas. Siekiant vykdyti tinkamą įmonės apskaitą, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas, įmonės rekvizitai, el. paštas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris ir kita informacija, reikalinga pirkti ar užsakyti prekes ar paslaugas.
 • • Lankytojai. Asmenys, esantys adresu Strošiūnų k. 7A, Elektrėnų sav. gali būti fotografuojami ar filmuojami ir jų atvaizdas gali būti talpinamas įmonės internetinėje svetainėje www.speedway.lt, įmonės socialinio tinklo Facebook paskyroje ar kituose informacijos šaltiniuose.


5. DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS


Įmonė neperduoda asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti sklandžią įmonės veiklą, asmenų bei turto apsaugą. Asmens duomenys gali būti teikiami šiems duomenų gavėjams:
 • • Įmonę aptarnaujančiai saugos tarnybai, su kuria įmonė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį;
 • • Įmonę aptarnaujančiai buhalterijos įmonei, su kuria įmonė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį;
 • • Draudimo bendrovei, kurioje įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu;
 • • Teisėsaugos institucijoms, kai tai yra būtina;
 • • Greitosios medicinos pagalbos specialistams, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei.


6. NUMATOMI ASMENS NUOMENŲ SAUGOJIMO, IŠTRYNIMO TERMINAI (KAI ĮMANOMA) • • Asmens duomenys saugomi 10 metų nuo jų pateikimo
 • • Asmens duomenys ištrinami per 3 d.d. nuo raštiško prašymo gavimo

7. BENDRAS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ APRAŠYMAS


Techninės saugumo priemonės:
 • • Tinklo ir tarnybinių stočių saugumas
 • • Duomenų praradimo prevencija
 • • Prieigos kontrolės priemonės
 • • Apsauga nuo kenksmingo kodo
 • • Įsilaužimo prevencija

Organizacinės saugumo priemonės:
 • • Duomenų klasifikavimas
 • • Procesų aprašymas
 • • Informacijos saugos reikalavimai
 • • Konfidencialumo pasižadėjimai


8. KITA INFORMACIJA

 • • Duomenys gaunami tiesiogiai iš pačių vartotojų ir lankytojų.
 • • Leidimą tvarkyti asmens duomenis už asmenis iki 14 metų sutikimą duoda tėvai arba globėjai.
 • • Klientai turi teisę: susipažinti su asmens duomenimis, prašyti ištaisyti duomenis, būti pamirštam, apriboti duomenų tvarkymą.
 • • Lankydamasis www.speedway.lt tinklalapyje ar naudodamasis UAB Donersa paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su įmonės Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. Įmonė pasilieka teisę keisti Privatumo politiką, todėl kiekvieną sykį naršydami mūsų svetainėje ar naudodamiesi mūsų paslaugomis įsitikinkite dėl galimų Privatumo politikos pakitimų.

Oro sąlygos trasoje Temperatūra +16.1 ℃
Debesuota
Svarbi informacija

Rekomenduojame dėvėti laisvalaikio aprangą, kurios nebūtų gaila išsitepti.

Kontaktai

Vilnius-Kaunas (A1/E85) 55 kilometras Strošiūnų k. 7A, Elektrėnų sav. 54.798289, 24.570038 (WGS)

+370 618 22 133

elektrenai@speedway.lt

Darbo laikas

II 16:00 - 21:00
III 16:00 - 21:00
IV 16:00 - 21:00
V 15:00 - 21:00
VI 12:00 - 21:00
VII 12:00 - 20:00